പരിശുദ്ധ പാത്രിയർക്കീസ് ബാവായുടെ സന്ദർശനം


പരിശുദ്ധ പാത്രിയർക്കീസ് ബാവായുടെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിൽ 2016 നവംബർ 29 ന് Holly Cross College Church ൽ വച്ച് അർപ്പിക്കപ്പെട്ട വി.കുർബ്ബാനയിൽ വന്ന് സംബന്ധിച്ചതും സഹകരിച്ചതുമായ എല്ലാവരോടുമുള്ള നന്ദി അറിയിച്ചു കൊള്ളട്ടെ.

അന്നേദിവസത്തെ ഫോട്ടോകൾക്കായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square

Jacobite Syrian Orthodox Church Ireland is a registered charity in Ireland

Charities Regulatory Authority Ireland, Registered Charity Number: 20151058

  • YouTube App Icon
  • Instagram App Icon
  • Facebook App Icon